Заменик министер

Христијан Делев

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

јануари 2013

-          Заменик министер за економија при Влада на Република Македонија

август 2008 - август 2009

-          Заменик министер за земјоделство, шумарство  и водостопанство при Влада на Република Македонија

        март 2008 -  август 2008

            Државен секретар при МЗШВ Влада на Република Македонија

КОРИСНИ ЛИНКОВИ