Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат ракувачите, програмата, начинот и постапката за полагање на испитот за стручна оспособеност на ракувачите на енергетски уреди и постројки Сл.весник бр.101/09

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Тагови
Нема тагови за овој текст
КОРИСНИ ЛИНКОВИ