Листа на баратели кои го остваруваат правото на надомест на дел од трошоците за купен и вграден сончев колектор

Согласно Програмата за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2012 година(Службен весник на Република Македонија бр. 12/12 и 53/12), Министерството за економија ја објавува листата на баратели кои го  оставруваат правото на надомест на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата за 2012 годинаизвлечени на јавното извлекување на 09 јуни 2012 година во С.Ц. Борис Трајковски

 

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Тагови
Нема тагови за овој текст
КОРИСНИ ЛИНКОВИ