Министер за eкономија

Лични податоци

Име Презиме: Беким Незири
Националност: Албанец
Роден: 1975
Пол: Машки

Образование

Основно училиште Лириа - Скопје
Средно училиште
Панче Караѓозов – Скопје
Правен факултет – Државен Тетовски Универзитет – Дипломиран правник
Факултет за Природно Математички Науки –
Кирил и Методиј”, дипломиран инжињер по биологија
Постдипломски студии – Менаџирање во јавниот сектор –
Кирил и Методиј

Работнo искуство

Министер за економија – 2014
Генерален Директор на Фонд за Пензиско и Инвалидско Осигурување на Македонија – 2011/2014
Директор за економски и правни работи во Агенцијата за цивилнo воздухопловство М-НАВ - 2009/2011
Заменик Директор во Управа за Јавни Приходи – 2008/2009
Советник во Црвениот крст и во Меѓународниот Комитет за Спасување ИРЦ – 1998/1999

Странски јазици

Албански јазик (мајчин јазик),  македонски,  англиски и  француски

Компјутерски вештини

Microsoft office: (Word,Exel,Power Point,acces)

 

 

 

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
КОРИСНИ ЛИНКОВИ