Информации од јавен карактер


Документи-слободен пристап до информации
Обрасци 


 

Листа-слободен пристап до информации 

      - ДОКУМЕНТИ  

      - РЕГУЛАТИВА  

      - ЈАВНИ КОНКУРСИ

      - ВЕСТИ 
Службени лица

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА на Република Македонија, за службени лица кое ќе посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, ги определува Весна Јовановска и Нашата Ноколова Марковска.
e-mail: vesna.jovanovska@economy.gov.mk и natasa.nikolova@economy.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ул. Јуриј Гагарин бр.15
1000 Скопје
КОРИСНИ ЛИНКОВИ